Close

RCC 在哪裡?

Rapha Cycling Club 擁有分佈在世界各地的會員群,大家都用一個 App 串連、聯繫彼此,而且許多會員就位在下列城市中。瀏覽下方列表,以查看您附近有些什麼。

在 App 上搜尋並加入您當地的群組

瞭解更多

加入 RCC

12 個月期會費 NT$2,700

購買會籍 會籍優惠套組 購買 RCC 會籍作為禮物

歐洲

Ambleside(安布賽德)

在地特色會員權益:

Amersfoort(阿默斯福特)

在地特色會員權益:

Amsterdam(阿姆斯特丹)

 
俱樂部會所: Rapha Amsterdam
自行車租借:
約騎領隊:
分部: RCC Amsterdam
在地特色會員權益:
當地會員數: 1,070

Antwerp(安特衛普)

約騎領隊:
在地特色會員權益:
當地會員數: 55

Barcelona(巴塞隆納)

約騎領隊:
在地特色會員權益:
當地會員數: 80

Berlin(柏林)

 
俱樂部會所: Rapha Berlin
自行車租借:
分部: RCC Berlin
約騎領隊:
當地會員數: 1,090

Bern(伯恩)

約騎領隊:
在地特色會員權益:
當地會員數: 15

Biarritz(比亞里茨)

在地特色會員權益:

Bordeaux(波爾多)

約騎領隊:

Bristol(布里斯托)

約騎領隊:
在地特色會員權益:
當地會員數: 130

Brugge(布魯日)

在地特色會員權益:

Brussels(布魯塞爾)

約騎領隊:
當地會員數: 65

Cardiff

當地會員數: 65
在地特色會員權益:

Cirencester(賽倫賽斯特)

在地特色會員權益:

Codicote

在地特色會員權益:

Cologne(科隆)

約騎領隊:

Copenhagen(哥本哈根)

 
俱樂部會所: Rapha Copenhagen
自行車租借:
分部: RCC Copenhagen
約騎領隊:
當地會員數: 810

Coventry(考文垂)

約騎領隊:

Dresden(德勒斯登)

約騎領隊:

Düsseldorf(杜塞道夫塞)

在地特色會員權益:
當地會員數: 265

Edinburgh(愛丁堡)

在地特色會員權益:
當地會員數: 125

Eindhoven(恩荷芬)

在地特色會員權益:
當地會員數: 25

Frankfurt(法蘭克福)

約騎領隊:
在地特色會員權益:
當地會員數: 145

Fife(法夫)

約騎領隊:

Forest Row

在地特色會員權益:

Geneva(日內瓦)

約騎領隊:
當地會員數: 135

Ghent(根特)

約騎領隊:
在地特色會員權益:
當地會員數: 40

Ghosport

約騎領隊:

Groningen(格羅寧根)

在地特色會員權益:

Haarlem(哈倫)

在地特色會員權益:

Hamburg(漢堡)

約騎領隊:
在地特色會員權益:
當地會員數: 120

Hasselt(哈瑟爾特)

約騎領隊:

Lake Geneva

約騎領隊:

Leeds(里兹)

約騎領隊:
在地特色會員權益:
當地會員數: 115

Lincoln

在地特色會員權益:

London(倫敦)

 
俱樂部會所: Rapha London Soho
自行車租借:
分部: RCC London
約騎領隊:
在地特色會員權益:
當地會員數: 5,065

Lyon(里昂)

約騎領隊:
在地特色會員權益:

Madrid(馬德里)

在地特色會員權益:
當地會員數: 86

Mallorca(馬約卡島)

 
俱樂部會所: Rapha Mallorca
自行車租借:
分部: RCC Mallorca
約騎領隊:
在地特色會員權益:
當地會員數: 1,220

Malmo(馬爾默)

在地特色會員權益:
當地會員數: 30

Manchester(曼徹斯特)

 
俱樂部會所: Rapha Manchester
自行車租借:
分部: RCC Manchester
約騎領隊:
在地特色會員權益:
當地會員數: 1,130

Merriott

在地特色會員權益:
約騎領隊:

Monaco(摩納哥)

約騎領隊:

Montpellier(蒙彼利埃)

在地特色會員權益:

Munich(慕尼黑)

 
俱樂部會所: Rapha Munich
自行車租借:
分部: RCC Munich
約騎領隊:
在地特色會員權益:
當地會員數: 220

Nyon(尼永)

在地特色會員權益:

Oslo(奧斯陸)

在地特色會員權益:
當地會員數: 50

Oudenaarde(歐丹亞德)

在地特色會員權益:

Paris(巴黎)

約騎領隊:
在地特色會員權益:
當地會員數: 175

Reading

在地特色會員權益:

Reigate(賴蓋特)

在地特色會員權益:

Rotterdam(鹿特丹)

在地特色會員權益:
當地會員數: 65

Salzburg(薩爾斯堡)

約騎領隊:

Sheffield(雪菲爾)

在地特色會員權益:
當地會員數: 45

Stockholm(斯德哥爾摩)

當地會員數: 60

Stuttgart(司徒加特)

當地會員數: 80

The Hague(海牙)

約騎領隊:

Toulouse(土魯斯)

約騎領隊:

Warwick(華威)

約騎領隊:
在地特色會員權益:

Zürich(蘇黎世)

當地會員數: 150


美洲

Aspen(亞斯本)

約騎領隊:
在地特色會員權益:

Austin(奧斯汀)

俱樂部會所: 奧斯汀快閃店
自行車租借:
分部: RCC 奧斯汀
約騎領隊:
當地會員數: 85

Bend(本德)

約騎領隊:
在地特色會員權益:

Bentonville(本頓維)
 

 
分部: RCC 本頓維
約騎領隊:
當地會員數: 40

Boston(波士頓)

當地會員數: 165

Boulder(波爾德)

 
俱樂部會所: Rapha Boulder
自行車租借:
分部: RCC Boulder
約騎領隊:
在地特色會員權益:
當地會員數: 1,220

Chicago(芝加哥)

 
俱樂部會所: Rapha Chicago
自行車租借:
分部: RCC Chicago
約騎領隊:
在地特色會員權益:
當地會員數: 930

Denver(丹佛)

在地特色會員權益:
當地會員數: 50

Houston(休士頓)

在地特色會員權益:
當地會員數: 120

Los Angeles(洛杉磯)

 
俱樂部會所: Rapha Los Angeles
自行車租借:
分部: RCC Los Angeles
約騎領隊:
在地特色會員權益:
當地會員數: 2,025

Mexico City(墨西哥城)

在地特色會員權益:
當地會員數: 40

Miami(邁阿密)

俱樂部會所: Rapha Miami
自行車租借:
分部: RCC Miami
約騎領隊:
在地特色會員權益:
當地會員數: 700

New York(紐約)

 
俱樂部會所: Rapha New York
自行車租借:
分部: RCC New York
約騎領隊:
在地特色會員權益:
當地會員數: 2,810

Oakland(奧克蘭)

約騎領隊:

Portland(波特蘭)

 
分部: RCC Portland
在地特色會員權益:
當地會員數: 325

Sacramento(薩克拉門托)

在地特色會員權益:
當地會員數: 110

San Diego(聖地牙哥)

在地特色會員權益:
當地會員數: 110

San Francisco(舊金山)

 
俱樂部會所: Rapha San Francisco
自行車租借:
分部: RCC San Francisco
約騎領隊:
在地特色會員權益:
當地會員數: 2,560

Seattle(西雅圖)

 
俱樂部會所: Rapha Seattle
自行車租借:
分部: RCC Seattle
約騎領隊:
當地會員數: 910

Toronto(多倫多)

約騎領隊:
當地會員數: 155

Vancouver(溫哥華)

當地會員數: 100

Vermont(佛蒙特)

約騎領隊:

Walnut Creek

在地特色會員權益:

Washington D.C.(華盛頓特區)


分部: RCC D.C.
約騎領隊:
在地特色會員權益:
當地會員數: 670

Wisconsin(威斯康辛)

在地特色會員權益:
約騎領隊:


太區

Adelaide(阿得雷德)

約騎領隊:
當地會員數: 85

Auckland(奧克蘭)

當地會員數: 30

Brisbane(布里斯本)

約騎領隊:
在地特色會員權益:
當地會員數: 160

Bundang(盆唐)

在地特色會員權益:

Busan(釜山)

約騎領隊:
在地特色會員權益:
當地會員數: 75

Canberra(坎培拉)

約騎領隊:
當地會員數: 35

Daegu(大邱)

約騎領隊:
在地特色會員權益:

Daejeon(大田)

約騎領隊:
在地特色會員權益:

Fukui(福井)

在地特色會員權益:

Fukuoka(福岡)

約騎領隊:
當地會員數: 50

Gwangju(光州)

約騎領隊:

Hamamatsu(濱松市)

在地特色會員權益:

Hiji Oita(日出町)

在地特色會員權益:

Hiroshima(廣島)

約騎領隊:

Hong Kong(香港)

 
俱樂部會所: Rapha Hong Kong
自行車租借:
分部: RCC Hong Kong
約騎領隊:
在地特色會員權益:
當地會員數: 905

Imabari(今治市)

約騎領隊:
在地特色會員權益:

Izu

在地特色會員權益:

Jakarta(雅加達)

當地會員數: 60

Kaohsiung(高雄)

約騎領隊:
在地特色會員權益:

Kobe(神戶)

在地特色會員權益:

Kuala Lumpur

約騎領隊:
在地特色會員權益:
當地會員數: 175

Melbourne(墨爾本)

 
俱樂部會所: Rapha Melbourne
自行車租借:
分部: RCC Melbourne
約騎領隊:
在地特色會員權益:
當地會員數: 1,270

Nagareyama(流山)

在地特色會員權益:

Nagasaki(長崎)

約騎領隊:

Nagoya(名古屋)

約騎領隊:

Nasu(那須町)

在地特色會員權益:

Obihiro(帶廣)

在地特色會員權益:

Osaka(大阪)

 
俱樂部會所: Rapha Osaka
自行車租借:
分部: RCC Osaka
約騎領隊:
當地會員數: 680

Perth(伯斯)

約騎領隊:
在地特色會員權益:
當地會員數: 70

Seoul(首爾)

 
俱樂部會所: Rapha Seoul
自行車租借:
分部: RCC Seoul
約騎領隊:
在地特色會員權益:
當地會員數: 1,180

Shinshiro

在地特色會員權益:

Singapore(新加坡)

 
分部: RCC Singapore
約騎領隊:
在地特色會員權益:
當地會員數: 770

雪梨


自行車租借:
分部: RCC Sydney
約騎領隊:
在地特色會員權益:
當地會員數: 1,305

台中市

約騎領隊:
在地特色會員權益:

台東

約騎領隊:

Taipei(台北)

 
俱樂部會所: Rapha Taipei
自行車租借:
分部: RCC Taipei
約騎領隊:
在地特色會員權益:
當地會員數: 995

Takamatsu(高松)

約騎領隊:
在地特色會員權益:
當地會員數:

Tokushima(德島)

約騎領隊:

Tokyo(東京)

 
俱樂部會所: Rapha Tokyo
自行車租借:
分部: RCC Tokyo
約騎領隊:
當地會員數: 1,335

Toyohashi(豐橋市)

在地特色會員權益:

UTSUNOMIYA(宇都宮)

在地特色會員權益:

Wakasa

在地特色會員權益:

Wellington(威靈頓)

約騎領隊:

當地會員是指位在離 Rapha Clubhouse 或市中心 50 公里距離內者。請注意:此為概略數字並將有所波動。

我們即將停止對您所用瀏覽器的支援。

假如您繼續用您目前的瀏覽器來瀏覽Rapha.cc,您可能會經歷品質較差的網站效能。我們建議您下載下列其中一種的新版瀏覽器以在Rapha.cc上享有最佳的網站效能體驗。

我只能使用IE11

謝謝您告訴我們

關閉這則訊息